HR Business Partner – DEKRA – Скопје

од 24HR

Во име на нашиот клиент, СОС Детско Село Македонија, здружение на граѓани кое делува и работи на развојни програми од областа на социјалната заштита, социјална превенција и детските права, ДЕКРА ја огласува следната позиција:

HR Business Partner

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО:

 • Работење во тесна соработка со менаџментот кон креирање на стратегија и планови за оптимизација и развој на човечки ресурси;
 • Менаџирање на промени и акциски планови за имплементација на истите;
 • Развој, имплементација, координација и контрола на програми за системи за наградување, оценка на перформанси, организациски развој и комуникација со вработени;
 • Развивање и имплементирање на интерни политики и процедури во областа на човечки ресурси во согласност со важечката законска регулатива, политиката на организацијата и глобалните трендови;
 • Водење на процесот на ревидирање на организациската структура на организацијата и правење анализа на работните места;
 • Унапредување на процесот на проценка на изведба на вработените;
 • Развивање на развојни и мотивациски програми за вработените(модели на мотивација и наградување);
 • Соработка и советување со раководните лица за сите прашања поврзани со вработените;
 • Евалуации на компетенции и човечки потенцијал во организацијата;
 • Евалуација на организациска култура и планови за унапредување на истата.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • ВСС(предност општествени науки, психологија, менаџмент, бизнис администрација);
 • Минимум пет години работно искуство од областа на човечки ресурси;
 • Добро познавање на професионалната мрежа од областа на човечки ресурси;
 • Искуство во подготовка на документи од областа на работните односи и развој на човечки ресурси(правилници, систематизација на работни места);
 • Искуство во менаџирање на промени;
 • Искуство во процеси поврзани со организациската култура;
 • Искуство во организациски развој и процеси на промени;
 • Искуство со сите фази на циклусот на човечки ресурси(планирање на работни места, регрутација и селекција, ориентација, обука и развој, системи за наградување, оценка на перформанси);
 • Одлично познавање на говорен и пишан англиски јазик;
 • Вештини и знаења за работа со компјутерски апликации(Windows, MS Office).

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ 

 • Познавање на важечката законска регулатива во областа на работни односи;
 • Силни комуникациски вештини и висока работна етика;
 • Вештини за менторство и coaching;
 • Способност за стратешко и процесно/аналитичко размислување;
 • Вештини за тимско работење;
 • Способност да се справува во работа под притисок.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови своите професионални биографии можат да ги испратат наrabota.arbeit.mk@dekra.com со назнака за позицијата за која аплицираат. 

Крајниот рок за аплицирање е 26/04/2022. 

Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе влезат во потесен избор.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

*Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ДЕКРА Арбеит Македонија и истите да бидат зачувани во дата базата на ДЕКРА.
Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: rabota.arbeit.mk@dekra.com 

0 коментар
0

Related Posts

Остави Коментар

Веб страната користи колачиња за подобро корисничко искуство. Претпоставуваме дека сте во ред со ова, но како опција можете да не ги користите. Прифати Повеќе...