АВТЕНТИЧНО ЛИДЕРСТВО – компетенции за емоционална интелигенција

од 24HR

Колумна на Наташа Ивановска-Сертифициран Genos International Master Trainer за емоционална интелигенција

Емоционалната интелигенција на голема врата влегува во компаниите, како тема која сè повеќе се поврзува со задржувањето на вработените и поттикнувањето мотивација за повисоки резултати. Новите генерации вработени бараат лидери кои водат со личен пример и автентичност, наспроти застарените модели во кои моќта и авторитетот на претпоставениот доаѓа од позицијата. Од лидерите се очекува вклученост, човечност, автентичност.

Автентичното лидерство е стил на лидерство кој нагласува верност на себе, на своите вредности и на својата цел. Автентичните лидери се транспарентни и искрени и истовремено инспирираат доверба и лојалност кај своите следбеници. Овој стил на лидерство има позитивно влијание врз успехот на компанијата, како и врз благосостојбата и учинокот на нејзините вработени. Во овој текст, ќе разговараме за придобивките од автентичното лидерство, предизвиците со кои се соочува и начините за ефикасно спроведување.

Најпрво да се осврнеме на моделот на Genos International, www.genosinternational.com, водечка светска методологија за примена емоционалната интелигенција (ЕИ) на работното место. Според Genos International, eдна од клучните компетенции за ЕИ лидерство е АВТЕНТИЧНОСТ, која подразбира отворено и ефективно изразување, почитување на договорите и поттикнување на таквото однесување кај другите. Однесувањата поврзани со оваа компетенција се следните:

  1. Отвореност за своите мисли, чувства и мислења
  2. Изразува мисли и чувства на начин кој е чувствителен за оние на другите
  3. Олеснува робусна, отворена дебата
  4. Отворен/а и искрен/а е за грешките
  5. Ги почитува договорите и ги исполнува ветувањата
  6. Ги охрабрува другите да ги изнесат своите мисли, чувства и мислења
  7. Ефективно реагира кога е предизвикан/а

Помислете на вашиот претпоставен/а – колку во секојдневната работа ги покажува овие однесувања? Кои се придобивките кога овие однесувања се дел од секојдневниот пристап на лидерот?

Една од главните придобивки на автентичното лидерство е тоа што поттикнува култура на доверба и интегритет во организацијата. Кога лидерите се автентични, тие комуницираат јасно и отворено, ги признаваат своите грешки и преземаат одговорност за своите постапки и ги усогласуваат своите одлуки со нивните вредности и принципи. Ова создава чувство на доверба и почит кај вработените, кои се чувствуваат ценети и слушнати од нивните водачи. Довербата е од суштинско значење за градење силни и кохезивни тимови, како и за подобрување на соработката и иновациите.

Друга придобивка од автентичното лидерство е тоа што го промовира ангажманот и задоволството на вработените. Кога лидерите се автентични, тие покажуваат емпатија и сочувство кон своите следбеници, ги препознаваат нивните силни и слаби страни и им даваат насоки. Тие, исто така, ги овластуваат своите вработени да ја преземат сопственоста на нивната работа и нивните кариери и го поддржуваат нивниот личен и професионален раст. Ова доведува до зголемена мотивација, продуктивност и задоволство од работата кај вработените, кои се чувствуваат повеќе поврзани со нивните лидери и нивната организација.

Сепак, автентичното лидерство се соочува и со предизвици и ограничувања. Еден од предизвиците е балансот меѓу автентичноста и приспособливоста. Автентичните лидери треба да бидат конзистентни и сигурни, но исто така треба да бидат флексибилни и да одговараат на променливите ситуации и разновидните перспективи. Тие треба да бидат свесни за сопствените предрасуди и тн.слепи точки” и треба да бидат отворени за учење и совети. Тие, исто така, треба да бидат способни да ја прилагодат својата комуникација и однесување на секакви публики, без да ја загрозат својата автентичност.

Друг предизвик справувањето со потенцијалните предизвици за поголема автентичност. Автентичните лидери треба да внимаваат да не бидат премногу крути или догматски, бидејќи тоа може да ги оттуѓи или навреди другите кои имаат различни вредности или мислења. Тие, исто така, треба да внимаваат на емоционалните и етичките импликации на автентичноста, бидејќи тоа може да ги изложи на критика. Тие треба да бидат способни да се справат со конфликти, несогласувања и тешки или непопуларни одлуки, притоа одржувајќи ја нивната автентичност и кредибилитет.

За да се надминат овие предизвици и ефикасно да се спроведе автентичното лидерство, автентичните лидери треба да развијат некои клучни вештини. Некои од нив се:

* Самосвест: Автентичните лидери треба добро да се познаваат себеси, вклучувајќи ги нивните силни страни, слабости, вредности, верувања, емоции и мотивации. Тие треба да размислуваат за сопственото однесување и влијание и да бараат совети од своите колеги. Тие исто така треба да бидат свесни за сопствените чувства и емоции и соодветно да управуваат со нив.

* Транспарентност: Лидерите кои бодат со автентичност треба да бидат искрени и отворени со своите следбеници и да ги споделат своите мисли, чувства и намери. Тие треба да комуницираат јасно и доследно и да избегнуваат скриени агенди или манипулации. Тие, исто така, треба да ги признаат своите грешки и да преземат одговорност за своите постапки и да ги признаат нивните ограничувања и неизвесности.

* Баланс: Автентичните лидери треба да ги балансираат сопствените потреби и интереси со оние на нивните следбеници и нивната организација. Тие треба да ги земат предвид и краткорочните и долгорочните последици од нивните одлуки и да ги одмерат добрите и лошите страни на различните опции. Тие, исто така, треба да ги балансираат сопствените вредности и принципи со вредностите и принципите на нивната организација и нивните засегнати страни.

* Морал: Овие лидери дејствуваат во согласност со нивните вредности и принципи и да ги почитуваат високите стандарди на етика и интегритет. Тие треба да бидат фер и почитувани кон другите и да се однесуваат кон нив достоинствено и внимателно. Тие исто така треба да бидат храбри и флексибилни и да се залагаат за она во што веруваат, дури и кога тоа е тешко или ризично.

* Релации: Автентичните лидери градат вистински и значајни релации со своите следбеници и создадат чувство на припадност и заедница. Тие треба да ги слушаат и разбираат членовите на тимот и да сочувствуваат со нивните потреби и грижи. Тие исто така треба да ги инспирираат и мотивираат своите следбеници и да ја споделат својата визија и цел со нив.

Автентичното лидерство е вреден и релевантен стил на лидерство за денешното сложено и динамично деловно опкружување. Може да го подобри успехот и одржливоста на компанијата, како и благосостојбата и перформансите на нејзините вработени. Сепак, тоа бара и некои вештини и практики кои треба да се развиваат со програми за развој низ обуки и коучинг. Следејќи ги компетенциите и практиките наведени погоре, автентичните лидери можат да станат поефикасни и повлијателни во нивните улоги, со што компаниите обезбедуваат ресурси за раст и подобри резултати.

За авторот:

Наташа Ивановска е Консултант за човечки ресурси и маркетинг, сертифициран обучувач и бизнис коуч. Над дваесет години искуство на менаџерски позиции специјализирани за управување со човечки ресурси, маркетинг и односи со јавност. Формално образование на Технолошкиот факултет во Скопје и постдипломски студии на Sheffield University – City College of Thessaloniki. Од 2012, Ивановска има престижна специјализација за коучинг на програмата „Art and Science of Coaching“ (TASC) при Ериксон Коучинг Колеџот од Канада. Има државен сертификат за обучувач на возрасни и за обучувач на обучувачи за возрасни. Други поважни квалификации опфаќаат: сертификација за Мастер обучувач за методологијата на Core Strengths, DISC консултант, Сертифициран меѓународен фасилитатор за кариерен развој (Global Career Development Facilitator GCDF), Сертификат за Бизнис Коучинг на Нобл Менхентен Коучинг од Англија, Сертификација за KPI – Kлучни индикатори за учинок на KPI Institute, Австралија.Клучна експертиза има за организациски развој на компании преку воспоставување процеси и системи за работа со човечкиот капитал за постигнување на бизнис целите и овозможување одржлив развој. Од 2011 е основач на консултантската агенција INSIGHT Group, www.insight.mk чие водечко мото е: „Го развиваме вашиот внатрешен потенцијал“

0 коментар
0

Related Posts

Остави Коментар

Веб страната користи колачиња за подобро корисничко искуство. Претпоставуваме дека сте во ред со ова, но како опција можете да не ги користите. Прифати Повеќе...