Неправедн третман и сузбивање на вработените, тивката чума на лошото управување

од 24HR

Колумна на Александар Тасев е сертифициран Специјалист за човечки ресурси, кој својата професионална кариера во секторот за човечки ресурси ја има започнато пред неполни 4 години. Во изминатите две години достигнува едно брзо искачување во својата кариера каде работи на релевантни Менаџерски и Консултнски позиции во реномирани интернационални компании.

Лошото управување опфаќа широк опсег на однесувања и практики кои ја попречуваат способноста на организацијата да функционира ефективно и ефикасно. Овие практики често се манифестираат на различни начини, како што се несоодветна комуникација, фаворизирање, недостаток на одговорност и лошо одлучување. Додека некои вработени може директно да ги искусат последиците од лошото управување, тоа исто така може да влијае на перформансите, профитабилноста и угледот на организацијата како целина.

Лошите практики на управување во рамките на организациите се како тивка чума што полека може да го наруши моралот и продуктивноста на вработените. Во оваа статија ќе ги претставам штетните ефекти од лошото управување, фокусирајќи се на неправеден третман и задушување на гласовите на вработените. Кога вработените се подложени на такви услови, тоа не само што штети на нивната благосостојба, туку има и далекусежни последици за организацијата како целина.

Неправед третман на работното место

Неправедниот третман на работното место е постојан проблем кој може да има различни форми. Тоа може да вклучува фаворизирање, дискриминација, недостаток на транспарентност во унапредувањата, нееднакви плати или други нееднаквости. Ваквите практики можат да предизвикаат незадоволство, негативно да влијаат на задоволството од работата и да создадат токсична работна средина. Вработените кои сметаат дека се третирани неправедно може да се демотивраат, што ќе доведе до намалена продуктивност и зголемена стапка на обрт на вработени.

Освен тоа, неправедниот третман може да резултира и со правни проблеми за компаниите. Дискриминацијата и нееднаквиот третман може да доведат до скапи тужби, да ја нарушат репутацијата на организацијата и да ја нарушат довербата на клиентите. Правичниот и правичниот третман е прашање на етика и витален елемент на здравите деловни практики.

Потиснување на вработените: Влијанието на тоа што не им се дозволува на вработените да зборуваат

Отворената комуникација е неопходна на секое работно место. Вработените треба да се чувствуваат слободни да ги изразат своите идеи, грижи и повратни информации без страв од одмазда. За жал, некои менаџери избираат да го потиснат гласот на вработените, задушувајќи го потенцијалот за раст, иновации и подобрување.

1. Губење на креативноста: Вработените имаат помала веројатност да ги споделат своите иновативни идеи и решенија кога се обесхрабрени да зборуваат. Ова може да го задуши потенцијалот на организацијата за раст и адаптација во деловната слика кој постојано се менува.

2. Низок морал и ангажман: Вработените кои сметаат дека нивното мислење не е важно или се активно обесхрабрени да изразат загриженост, може да се демотивираат. Ова води до намалено задоволство од работата, намалена продуктивност и повисоки стапки на обрт.

3. Зголемен ризик од неетичко однесување: Културата на молчење може да предизвика неетичко однесување, бидејќи вработените може да прибегнуваат кон неетички практики кога чувствуваат дека нивните грижи се игнорирани или замолчени.

4. Пропуштени можности за подобрување: вредните повратни информации и предлози од вработените честопати водат до подобрувања на процесот и подобро донесување одлуки. Кога на вработените не им е дозволено да зборуваат, организациите ги пропуштаат овие можности за раст и префинетост.

Улогата на лидерството во поттикнување здрава работна средина

Ефективното лидерство е од клучно значење за промовирање фер третман и отворена комуникација во рамките на една организација. Лидерите треба да направат:

1. Водете со пример: Менаџерите и лидерите мора да го дадат тонот за фер третман и отворена комуникација преку демонстрирање на овие однесувања самите.

2. Поттикнете повратни информации: Создадете култура каде што повратните информации активно се поттикнуваат и вреднуваат. Охрабрете ги вработените да ги изразат своите грижи, идеи и предлози.

3. Решавајте ги прашањата веднаш: Кога ќе се појават прашања за нефер третман или потиснување на гласовите на вработените, лидерите треба да ги решаваат веднаш, транспарентно и решително.

4. Обезбедете обука: Понудете обука и ресурси за да им помогнете на менаџерите да развијат основни вештини, како што се разрешување конфликти, ефективна комуникација и различност и инклузија.

5. Воспоставете јасни политики: Осигурете се дека постојат јасни, етички и правични политики кои ќе го водат донесувањето одлуки и ќе ги решат проблемите на вработените.

Лошите практики на управување, како што се нефер третман и потиснување на гласовите на вработените, може да имаат штетни ефекти и врз вработените и врз организациите. Лидерите мора да ја препознаат важноста на фер третман и отворена комуникација на работното место. Со поттикнување здрава работна средина која ја вреднува различноста, правичноста и вклученоста, организациите можат да го подобрат моралот, ангажираноста и продуктивноста на вработените, а истовремено да ги избегнат негативните последици поврзани со лошите практики на управување.

Оваа статија има за цел да фрли светлина врз основните причини за лошото управување, да ги испита неговите негативни ефекти и да разговара за потенцијалните промени. Разбирањето на нијансите на лошото управување е од суштинско значење и за вработените и за лидерите, бидејќи го отвора патот за поправање на овие проблеми и поттикнување на поздрава и попродуктивна работна средина. Од нееднаков третман и недостаток на транспарентност до несоодветна комуникација и неефективно лидерство, последиците од лошото управување се огромни и ги погодуваат сите вклучени во организацијата.

За авторот:

Александар Тасев е сертифициран Специјалист за човечки ресурси, кој својата професионална кариера во секторот за човечки ресурси ја има започнато пред неполни 4 години. Во изминатите две години достигнува едно брзо искачување во својата кариера каде работи на релевантни Менаџерски и Консултнски позиции во реномирани интернационални компании.

0 коментар
0

Related Posts

Остави Коментар

Веб страната користи колачиња за подобро корисничко искуство. Претпоставуваме дека сте во ред со ова, но како опција можете да не ги користите. Прифати Повеќе...