HR Officer

од 24HR

KROMBERG & SCHUBERT is a global industrial group primarily active in automotive industry, comprises four business units: Cables, Оn-board networks, Plastics Technology and Mechatronics. It provides its products to the largest European car manufacturers (VW, BMW,AUDI, Mercedes, Škoda…), and employs over 50,000 people worldwide in more than 30 different locations.

In Macedonia, in the Skopje region, KROMBERG & SCHUBERT built a manufacturing plant and employs up to 2.000 co-workers

HR Officer

Reports to the HR Manager. Will be responsible for providing support with the administration of the day-to-day
operations of the human resources functions and duties.
The daily responsibilities include but are not limited to:
• Personnel administration, employee orientation and contracts management
• Timekeeping, Reporting and Data Base Administration
• Employee documentation services
• Handle employee files and HR filing system
• Conduct Recruitment Procedures
• Assisting day-to-day operation of the HR and give department support as required
Requirements:
• PC skills on professional user level (MS Office) and skills in database management and recordkeeping
• Effective verbal and written communication skills ; Behavior to the highest ethic standards
• Strong commitment to customer service and confidentiality
• Practical knowledge of facilitation skills
• Ability to manage people in three shifts
General requirements
• University Degree (Legal, Economic or Social Sciences preferable)
• minimum of 2 years general business experience and/or Human Resources experience preferred
• Knowledge of employment laws and practices in Macedonia
• Proficient English (verbal and written)
• Excellent interpersonal and organizational skills
We offer
• Full support of a fast growing international corporation
• Stability and self-actualization
• Possibility for further professional growth
• Good working conditions

For more detailed information please refer to www.kroschu.com section CAREER
If you find the position interesting and you match the requirements, please send your cover letter and your professional CV in English language to career@ksmk-bt.kroschu.com
Only applications in English language will be taken in consideration.

0 коментар
0

Related Posts

Остави Коментар

HR Officer

од 24HR

Wabtec Corporation, водечки глобален снабдудач на опрема, системи, дигитални решенија и услуги со додадена вредност за товарни и транзитни железници со приближно 27.000 вработени низ целиот свет, има потреба од:

HR Officer
(Референт за човечки ресурси)
(Скопје)

За позицијата:

Спроведува активности на управување на човекови ресурси, како што се координација, планирање и следење на тренинизи, обука и развој на вработените, мерење на учинокот, персонална евиденција, регрутација.

Главни одговорности:

 • Врши прибирање, анализа, евиденција и обработка на записи поврзани со:
  • редовноста на вработените – присуства, платени и неплатени отсуства
  • прекувремена работа
  • основни податоци за вработените и податоци за нивното вработување
  • оценка на учинокот на вработените (евалуација)
  • обуки, сертификации, квалификации
  • договори за вработување и описи на работни места
  • податоци поврзани со безбедност и заштита при работа (заштитна опрема, обуки,
  • повреди и сл.)
 • Учествува во креирањето и спроведувањето на активности поврзани со регрутација и селекција, onboarding процеси, развој на персоналот, распоред на работно време и др.
 • Планира и организира тренинзи и обука, целосна координација и евиденција околу истото, води евиденција и изготвува извештаи за планираното наспроти оствареното.
 • Изготвува административни извештаи за потребите на сите сектори (отсуства, прекувремена работа, број на вработени, персонални трошоци и сл.)
 • Учествува во креирањето, одржува и одговара за точноста на персоналните податоци во LMS системот (и сите ситеми на корпоративно ниво согласно потребите)
 • Одговара за точноста на податоците во извештаите што се во негова надлежност
 • Ги прилагодува своите квалификации и начин на работа на новите технологии и унапредените работни процедури и предлага нови.
 • Врши постојана координација и проверка на задолжителни обуки и прегледи за нововработени
 • Комуницира со вработените, ги идентификува нивните проблеми и дава поддршка во решавањето и развојот
 • Комуницира и договара активности со надворешни соработници
 • Учествува во аудити, имплементација и координиација на ISO, IRIS стандардизација
 • Координира, планира и спроведува активности поврзани со обезбедување на лична заштитна опрема

Квалификации:

Минимални барања: Високо образование од областа на општествените науки, но не се исклучуваат и останатите апликанити со соодветно искуство незавинсо од степенот и/или видот на образование. Познавање на Македонски јазик – задолжително. Познавање на Англиски јазик – задолжително.

Предност – мин. 2 години работно искуство, тренинг сертификати.

*Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани за интервју.

**Со поднесување на Вашата апликација за вработување (CV), потврдувате дека сте согласни Вашите лични податоци да бидат чувани во база и обработувани за намена за сегашно или идно вработување од страна на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје или од трето лице ангажирано за таа цел согласно Закон. Доколку не сте согласни, Ве молиме тоа да го наведете во апликацијата.

0 коментар
0

Related Posts

Остави Коментар

Веб страната користи колачиња за подобро корисничко искуство. Претпоставуваме дека сте во ред со ова, но како опција можете да не ги користите. Прифати Повеќе...