Регрутирање и Вработување

од 24HR

Колумна на Бујар Драла-Менаџер за Човечки Ресурси во СН Финансии

Регрутирањето и вработувањето се клучни компоненти за градење работна сила со високи перформанси, но тие не се единствените. Покрај привлекувањето врвни таленти, од суштинско значење е да се ангажираат и задржат вработените за да се поттикне продуктивноста, иновациите и растот. Еве неколку начини на кои регрутирањето и вработувањето може да се поврзат со ангажирањето на вработените:


1. Усогласување со културата на компанијата:

За време на процесот на регрутирање и вработување, од суштинско значење е да се проценат не само вештините и квалификациите на кандидатот, туку и нивната усогласеност со културата на компанијата. Вработените кои ги делат истите вредности и визија како тие на организацијата, имаат поголема веројатност да бидат ангажирани и мотивирани.

2. Комуникација и транспарентност:

Ефикасната комуникација е клучна за градење доверба и ангажман помеѓу вработените и нивните работодавци. Ова започнува од процесот на регрутирање, каде што кандидатите треба да добијат јасни информации за описот на работното место, што тие добиваат за возврат како и кој се очекувањата на компанијата. За време на процесот на прилагодување, на новите вработени треба да им се обезбеди јасно разбирање на целите и вредностите на компанијата.

3. Можности за обука и развој:

Еден од примарните двигатели на ангажираноста на вработените е можноста за раст и развој. Работодавачите треба да обезбедат можности за обука и развој на новите вработени и да понудат тековни програми за учење и развој на сите вработени. Вложувањето во знаењето на вработените е вложување во развојот на компанијата. Работодавачите треба да спроведат менторски програми за новите вработени полесно да се прилагодат со начинот на работа во компаниите како и да се посветат на  останатите вработени со тоа што би ги пријавувале на обуки од браншата на нивното работење со цел да го надоградуваат своето знаење со тоа и би го олесниле процесот на работа.

4. Признавање и награди:

Признавањето и наградите се клучни за одржување на високи нивоа на ангажираност на вработените. Работодавците треба да имаат структурирана програма за признавање и награди за да ги признаат придонесите и перформансите на вработените. Препознавањето и наградувањето на вработените за нивната напорна работа и достигнувања може значително да влијае врз нивната мотивација.

5. Забавни активности и градење на тимски дух:

Активностите од забавен карактер имаат големо влијание врз ангажираноста на вработените, како и негувањето на тимскиот дух. Најважно во една компанија е сите вработени да работат во тим и да се чувствуваат како дел од тимот или она што се нарекува “Big picture” на една компанија.

Компаниите треба да ја препознаат оваа потреба, па затоа потребно е константно да се трудат  да организираат секакви забавни, спортски како и активности кои би придонеле за менталното и физичкото здравје на вработените.

Со поврзување на регрутирањето и вработувањето со ангажирањето на вработените, работодавците можат да создадат култура на високи перформанси и продуктивност. Поверојатно е дека ангажираните вработени ќе останат во компанијата, намалувајќи го обртот на вработените и подобрувајќи ги стапките на задржување. Тие, исто така, имаат поголема веројатност да бидат продуктивни, иновативни и посветени на постигнување на целите на компанијата.

За авторот:

Бујар Драла-Менаџер за Човечки Ресурси во СН Финансии.

0 коментар
1

Related Posts

Остави Коментар

Веб страната користи колачиња за подобро корисничко искуство. Претпоставуваме дека сте во ред со ова, но како опција можете да не ги користите. Прифати Повеќе...